KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2018

SỞ GD&ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
Số: 53/KH-THPTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sơn La, ngày 13 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2018
         
         Căn cứ kế hoạch số 863/KH-BGĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ GD-ĐT về kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018; Căn cứ quyết định số 3950/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc ban hành thể lệ cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018 (SWIS-2018);
Căn cứ kế hoạch số 1409/SGDĐT-GDTrH, ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Sở GD-ĐT Sơn La về việc triển khai cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018;
         Trường THPT Chuyên Sơn La triển khai kế hoạch tổ chức thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 đến học sinh toàn trường cụ thể như sau:
I. Đối tượng dự thi
Học sinh toàn trường.
II. Lĩnh vực dự thi
Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi năm 2018 được chia theo các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp; giáo dục và đào tạo; y tế; dịch vụ, du lịch; khoa học, công nghệ; tài chính; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.
         III. Thời gian nộp ý tưởng
         Hạn cuối cùng: Sau tiết 02 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
         Nộp trực tiếp cho cô Cầm Thị Hường, giáo viên Công Nghệ 10 (0978583015).
         IV. Chấm ý tưởng, lựa chọn ý tưởng khả thi và đề xuất giáo viên hướng dẫn
         14h00 thứ 3 ngày 23 tháng 10 năm 2018.
         V. Hoàn thiện dự án và nộp về phòng phổ thông sở giáo dục và đào tạo
          Các dự án được lựa chọn, sẽ được BGH cử giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thiện hồ sơ. Giáo viên và học sinh có dự án dự thi hoàn thiện sản phẩm và nộp về phòng giáo dục trung học – Sở GĐ-DT trong ngày 29 tháng 10 năm 2018.
         VI. Hồ sơ dự thi
1. Thể thức, hình thức trình bày
Hồ sơ đăng ký dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, bao gồm:
- Tên của dự án tham dự cuộc thi (Các dự án đã đoạt giải tại cuộc thi về khởi nghiệp với quy mô tương tự sẽ không được tham dự cuộc thi này);
- Tên của tác giả, nhóm tác giả (Nêu cụ thể số lượng thành viên, ngành nghề đang theo học, trường đang theo học; đối với học sinh THPT nêu cụ thểtên trường,tỉnh, thành phốnơi học sinh đang học; số lượng thành viên mỗi nhóm tối đa 05 người);
- Bản thuyết minh dự án (Trình bày không quá 20 trang, khuyến khích sử dụng lược đồ theo các mô hình kinh doanh);
- Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các Video clip minh họa (nếu có).
2. Một số gợi ý về việc trình bày bản thuyết minh dự án
 a) Phân khúc khách hàng: Dự án tạo ra giá trị cho những đối tượng nào? Chỉ ra đối tượng khách hàng quan trọng nhất của dự án.
b) Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn: những giá trị mà dự án đem lại cho khách hàng; những vấn đề dự án có thể giải quyết giúp khách hàng; sản phẩm cốt lõi của dự án; giải pháp mới, tính sáng tạo của dự án; lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác.
c) Các kênh truyền thông: Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng, đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó.
d) Quan hệ khách hàng: mô tả các loại quan hệ khách hàng mà dự án muốn thiết lập với các phân khúc khách hàng chính. Giải pháp giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.
e) Nguồn lực chính: mô tả các nguồn lực quan trọng để hoạt động kinh doanh của dự án có thể tồn tại (tiền vốn, các nguồn lực khác như: nhân lực, tài nguyên, môi trường, nguồn tri thức, bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ,..).
f) Hoạt động chính: mô tả các hoạt động quan trọng nhất mà dự án cần triển khai để duy trì, phát triển công việc kinh doanh (phát triển nền tảng, xây dựng trung tâm dữ liệu, xây dựng chuỗi phân phối sản phẩm…).
g) Đối tác chính: mô tả các nhà cung cấp nguồn lực và các đối tác giúp công việc kinh doanh của dự án được triển khai hiệu quả và có thể phát triển nhanh, bền vững. 
h) Cấu trúc chi phí: mô tả tất cả các chi phí cần thiết để duy trì và vận hành công việc kinh doanh trên nền tảng phát triển dự án. Chi phí quản trị điều hành, chi phí tiếp thị bán hàng, chi phí nghiên cứu phát triển dự án
i) Doanh thu, lợi nhuận dự kiến: Phân tích, đánh giá nguồn doanh thu chính của dự án; dự kiến lợi nhuận, thời gian hoàn vốn; đánh giá khả năng tăng trưởng của dự án; đánh giá các chỉ số tài chính cơ bản của dự án cho từng năm.
k) Trong trường hợp mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội cần phải thể hiện rõ số lượng và chất lượng của tác động xã hội.
         VII. Giải thưởng
- 01 giải nhất gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiền giải thưởng 50 triệu đồng;
- 01 giải nhì gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiền giải thưởng 30 triệu đồng;
- 01 giải ba gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiền giải thưởng 15 triệu đồng;
c) Tất cả các dự án khởi nghiệp đoạt giải tại cuộc thi được công nhận bản quyền thuộc về nhóm tác giả đăng ký tham dự cuộc thi.
Yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên và các em học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả cao.
 
 
Nơi nhận: 
BGH;
- Niêm yết bảng tin;
- Đăng website nhà trường.
- Lưu VT.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG(đã ký)


Nguyễn Bình Long
Nguồn: thptchuyensonla.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 284
Hôm qua : 619
Tháng 08 : 5.620
Năm 2020 : 287.248