Tuyển bổ sung Học kỳ II năm học 2020 - 2021

SỞ GD&ĐT SƠN LA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Số: 03/TB-THPTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển bổ sung học sinh vào các lớp chuyên khối 10, 11

Học kì II năm học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Công văn số 125/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc tuyển bổ sung vào các lớp 10, 11 chuyên học kì II năm học 2020 - 2021;

Căn cứ kết quả học kì I năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 của Trường THPT Chuyên Sơn La;

Trường THPT Chuyên Sơn La thông báo tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10, 11 chuyênhọc kì II năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Học sinh đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 lớp 10 (đối với học sinh thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên), đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 lớp 11 (đối với học sinh thi tuyển bổ sung vào lớp 11 chuyên) năm học 2020 - 2021, thuộc các lớp chuyên, không chuyên của Trường THPT Chuyên Sơn La; các trường THPT trong tỉnh Sơn La; các lớp chuyên của trường chuyên khác xin chuyển đến.

2. Điều kiện dự thi

- Xếp loại cuối học kì I năm học 2020 - 2021: Hạnh kiểm xếp loại tốt, Học lực xếp loại giỏi.

- Học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình cuối học kỳ I của môn đó từ 8,0 trở lên.

II. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI

1. Môn thi

Thí sinh làm 01 bài thi môn chuyên theo chương trình nâng cao của lớp dự thi (môn Tin học theo chương trình cơ bản). Nội dung chương trình tính đến hết học kì I của lớp đăng kí dự thi.  

2. Thời gian làm bài thi: 150 phút.

3. Hình thức thi

Thi tự luận đối với tất cả các môn, riêng môn Tiếng Anh có thể kết hợp cả trắc nghiệm.

4. Tổ chức coi thi, chấm, xét duyệt kết quả

- Thời gian thi: 14h00 ngày 26/01/2020, tại Trường THPT Chuyên Sơn La.

  - Chấm thi và thông báo kết quả: ngày 27/01/2021.

  - Nhận đơn phúc khảo: ngày 28/01/2021.

- Ngày 29/01/2021: Phúc khảo bài thi, thông báo kết quả phúc khảo. Tổ chức xét tuyển, lập danh sách trình Sở GD-ĐT phê duyệt.

III. CÁCH XÉT TUYỂN

  1. Thí sinh phải có điểm bài thi từ 6,00/10,00 điểm trở lên mới được xét tuyển.

  2. Căn cứ điểm bài thi môn chuyên xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà vẫn có những thí sinh có điểm bài thi môn chuyên bằng nhau thì căn cứ điểm trung bình môn thi chuyên của học kì I năm học 2020 - 2021 để xét từ cao xuống thấp.

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN BỔ SUNG

TT

Khối 10

Khối 11

Chuyên

Chỉ tiêu

Chuyên

Chỉ tiêu

1

Toán

0

Toán

1

2

Tin học

13

Tin học

10

3

Vật lí

0

Vật lí

6

4

Hóa học

0

Hóa học

1

5

Sinh học

1

Sinh học

2

6

Ngữ văn

2

Ngữ văn

4

7

Lịch sử

0

Lịch sử

11

8

Địa lí

0

Địa lí

7

9

Tiếng Anh

0

Tiếng Anh

0

 

 

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ H SƠ D TUYN

1. Đăng ký dự tuyển

  - Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển 01 môn chuyên.

2. Hồ sơ dự tuyển

  Hồ sơ được cho vào 01 túi gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu trên website của Trường THPT Chuyên Sơn La: http://thptchuyen.sogddtsonla.edu.vn).

- Học bạ (bản chính hoặc photo có công chứng) hoặc Bảng điểm học kì I năm học 2020 - 2021, có xác nhận của trường THPT đang theo học.

- 02 ảnh 4 x 6: ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau của ảnh (không kể ảnh dán vào các giấy tờ khác trong hồ sơ).

3. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

- Nhà trường nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 20/01/2021 đến 16h00 ngày 23/01/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Trường THPT Chuyên Sơn La. Địa chỉ: Km số 8, Đường Lê Duẩn - Tổ 3, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

 (Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng nhà trường, ĐT: 0212.3789.066; Phụ trách chuyên môn, DĐ: 0989.256.897)./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (B/C);

- Các Trường THPT trong Tỉnh;

- BGH, các tổ CM;

- Thông báo trên Website, bảng tin;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Bình Long

 

(Click vào đây để tải mẫu đơn đăng ký)

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 518
Hôm qua : 2.028
Tháng 03 : 8.204
Năm 2021 : 54.186