Ngày ban hành:
04/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01/01/2021

Ngày ban hành:
18/11/2020
Ngày hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La

Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực